Kategori

ABB Ltd (noterad i Sverige): Avknoppning av Accelleron Industries Ltd

Nedan information gäller för dig som äger ABB Ltd som handlas via Nasdaq Stockholm.

ABB Ltd delar ut Accelleron Industries Ltd (tidigare namn ABB Turbochargin) och noterar bolaget på SIX Swiss Exchange.

Sista dag att köpa ABB Ltd för att ta del av avknoppningen var 29 september 2022.

För varje tjugo (20) aktier i ABB Ltd, på avstämningsdagen 4 oktober 2022, erhålls en (1) ny aktie i Accelleron Industries Ltd i form av ett svenskt depåbevis.

Depåbevisen i Accelleron bokas in på kundernas depåer omkring den 6 oktober 2022. De svenska depåbevisen i Accelleron kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats. Aktieinvest kommer därför att omregistrera de svenska depåbevisen i Accelleron till schweiziska Accelleron- aktier för att möjliggöra handel. Detta görs kostnadsfritt för Aktieinvests samtliga kunder.

De konverterade aktierna kommer finnas tillgängliga på kundernas depåer så fort konverteringen är genomförd någon gång under oktober 2022. Accelleron Industries Ltd är noterade på SIX Swiss Stock Exchange och du har möjlighet att handla aktien när konverteringen är genomförd.

ABB Ltd har inhämtat ett förhandsbesked från Skatteverket som bekräftat att LEX Asea-reglerna är tillämpliga i den aktuella utdelningen.

 

LEX Asea-reglerna innebär att utdelningen är helt befriad från såväl svensk inkomstskatt som kupongskatt, samt att beskattningen av kapitalvinst sker först när de erhållna aktierna säljs av.

 

Man behåller sitt befintliga aktieinnehav i ABB Ltd och aktien kommer fortsatt att handlas via Nasdaq Stockholm. Eventuellt månadssparande i ABB Ltd kommer fortsätta som tidigare.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.