Kategori

Agilit Holding AB: Utdelning av aktier i Agilit Svenska AB

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Agilit Svenska AB.

 

För en (1) aktie i Agilit Holding erhålls en (1) aktie i Agilit Svenska.

 

Sista dag för handel i Agilit Holding aktie med rätt till utdelningen var den 3 oktober 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.