Kategori

Cleantechportföljen

Låt pengarna jobba för miljön – och dig.

Intresset för hållbara aktier ökar. Samtidigt är det många som tycker det är svårt att välja vilka aktier man ska spara i. Därför har vi tagit fram Cleantechportföljen.

Börja månadsspara

Portföljens utveckling

10 mars 2021 – 14 april 2023

Utveckling

Cleantechportföljen -80,36 %
OMXS30GI +13,46 %

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkrad depå.)

Exempel på avgift

Om du sparar 1 000 kronor i månaden i 5 år, med en årlig avkastning på 10 % och sedan säljer av portföljen har du sparat 60 000 kronor som vuxit till 66 054 kronor.

Du har betalat 3 192 kronor totalt i avgift eller 0,91% i genomsnitt per år (varav 2 778 kronor i avgifter och 414 kronor i alternativkostnad för utebliven avkastning på grund av avgift).

Startvärde: 0kr

Avgift månadssparande: 10kr

Avgift engångsälj: 10kr

Avgift omviktning: 0,5% på köp och 0,5% på sälj

Årlig omviktning på 70% av portföljens värde och den görs vid årets slut.

Den årliga avkastningen är 10%.

Relativkostnaden om 0,225% för kurssättning är medräknad på varje köp och sälj. Läs mer om kurssättning för andelsorder

Enligt OMXSPI dagshistorik senaste åren är skillnaden på dagens högsta/lägsta kurs 0,50% vilket resulterar i en relativkostnad om 0,225% per köp eller sälj.

Om portföljen

Cleantechportföljen innehåller fem svenska bolag inom förnybar energi och miljöteknik.

Aktier i portföljen från den 3/10 2022:

Portföljen ses över kvartalsvis av en analytiker på Pareto Securities.

Vill du börja månadsspara i portföljen? Kom igång direkt!

Namn Bransch
Sverige Hexicon Energi
Sverige Minesto Energi
Sverige Orrön Energy Energi
Sverige Powercell Industri
Sverige Renewcell Råvaror

Så funkar det

När du månadssparar i Cleantechportföljen på en Portföljspardepå sköter sparandet sig självt. Om en aktie byts ut i portföljen kommer även ditt sparande att uppdateras med de nya innehaven. Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen. Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras.

Läs mer om Portföljspar

Vad är cleantech?

Cleantech är en förkortning av ”clean technologies” som är energi- och miljörelaterad teknik som är utvecklade för att minska skadlig påverkan på miljön. Många associerar begreppet med förnybar energi såsom sol- och vindkraft, men det innefattar även annan miljöteknik. Till exempel kan det vara teknik som minskar utsläpp, effektiviserar avfallshantering eller renar vatten. Det är helt enkelt teknik som bidrar till energibesparing och minskad resursförbrukning. Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities gruppen med huvudkontor i Oslo, Norge, och har idag mer än 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Vad kostar det?

Vi tar inte ut någon procentuell förvaltningsavgift för att du ska kunna följa portföljen. Om du månadssparar i portföljen betalar du istället en fast avgift på 10 kr/mån, oavsett sparbelopp. Sedan tillkommer avgifter (köp- och säljcourtage) när vi köper eller säljer någon aktie i din portfölj. Det gör vi för att din portfölj ska innehålla samma aktier som Cleantechportföljen. Du kan även göra engångsköp i portföljen. Minsta belopp att investera i portföljen är 500 kr. Du hittar mer information om våra priser i vår prislista.

Månadsspara i portföljen

Du kan enkelt börja månadsspara i Cleantechportföljen. Då genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året.

Börja månadsspara

Är du inte kund hos oss än? Du kan enkelt öppna ett konto hos oss (det tar bara tre minuter)!

Bolag som Pareto har genomfört kapitalanskaffningsuppdrag för de senaste 12 månaderna.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Portföljen lanserades 2021-03-10

Fler aktieportföljer

Basportföljen

Basportföljen

Basportföljen innehåller tillväxtaktier som väljs ut enligt Aktiespararnas gyllene regler.

Läs mer om portföljen

Avkastningsportföljen

Avkastningsportföljen

Avkastningsportföljen innehåller bolag som förväntas ge höga utdelningar.

Läs mer om portföljen

Småbolagsportföljen

Småbolagsportföljen

Småbolagsportföljen innehåller små- och medelstora bolag som växer snabbare än genomsnittet.

Läs mer om portföljen

Vanliga frågor och svar

Hur funkar Portföljspar?

När du månadssparar i en färdig aktieportfölj på en Portföljspardepå sköter sparandet sig självt.

Om en aktie byts ut i portföljen kommer även ditt sparande att uppdateras med de nya innehaven. Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen.

Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras. För att ändra depåtyp behöver du kontakta vår kundservice.

Läs mer om Portföljspar

Är portföljerna en direkt spegling av Aktiespararnas portföljer?

Sett till de bolag som ingår i Aktiespararnas portföljer är det en direkt spegling. Om det i tidningen Aktiespararen sker ett byte av aktier sker samma byte även i Portföljspar, dvs en eller flera aktier utgår ur en viss portfölj och lika många aktier inkommer i densamma.

När det gäller hur de olika bolagen är viktade sinsemellan i portföljen kan det däremot skilja sig åt mellan den portfölj som redovisas i tidningen och den portfölj som vi erbjuder via Portföljspar. Tidningen omplacerar normalt sett så att utgående aktie säljs och försäljningssumman investeras i den nya aktien. I portföljspar sker istället förändringen enligt ett index. Du kan läsa mer om hur index fungerar här.

Exempel på omplacering enligt index

Portfölj med startvärde 1 000 kr och startandelar för ingående bolag på 25 % vardera. Vid start:
Aktie A: Startvärde 250 kr
Aktie B: Startvärde 250 kr
Aktie C: Startvärde 250 kr
Aktie D: Startvärde 250 kr

För enkelhetens skull antas att portföljen vid första omplaceringstillfället fortfarande har värde 1 000. Nu har vikterna förändrats:
Aktie A: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie B: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie C: Värde 150 kr, andel 15 %
Aktie D: Värde 250 kr, andel 25 %

Aktie C utgår och ersätts av Aktie E. Då Aktie E ska inkomma med startandelen 25 % = 250 kr och Aktie C enbart kan inbringa 150 kr, krävs försäljning även i Aktierna A, B och D för totalt 100 kr i proportion till deras nuvarande andelar.

Den totala andelen av portföljen som A, B och D motsvarar är 30+30+25 = 85 %. Från denna totala andel ska värdet 100 kr tas. Försäljning sker enligt följande:
Aktie A: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie B: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie D: 0,25/0,85*100 = 29,412 kr

Efter omplaceringen ser portföljen ut enligt följande, fortfarande med det totala värdet 1 000 kr:
Aktie A: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie B: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie D: Värde 220,588 kr, andel 22,06 %
Aktie E: Värde 250 kr, andel 25,00 %

Utvecklingen som visas på vår hemsida kan skilja sig åt från utvecklingen som redovisas i tidningen Aktiespararen pga skillnaden i hur bolagen viktas i portföljerna. En annan faktor som påverkar utvecklingen är att det tar 5-7 handelsdagar från det att tidningen gör sin omplacering till dess att Aktieinvest kan göra densamma. Detta beror på att Aktieinvest alltid gör omplaceringen på tidningens utgivningsdag.

Hur genomförs en omplacering när tidningen Aktiespararen byter ut en aktie i en av portföljerna?

Den aktie som utgår säljs först och den nya aktien köps in i portföljen till den ursprungliga procentuella vikt som varje enskild aktie hade vid portföljens startdatum.

Du kan läsa mer om hur portföljsparsindex fungerar här >

Hur lägger jag en portföljorder?

För att genomföra ett engångsköp i en portfölj klickar du på ”Handla” och väljer därefter ”Köp Portföljspar” .

Börja med att välja vilken depå du vill handla på.

Välj sedan hur mycket du vill köpa för samt vart pengarna ska dras ifrån.

Om du väljer att pengarna ska dras från ditt bankkonto är det viktigt att tänka på att dragningen kommer att ske efter 4 bankdagar.

Väljer du istället att pengarna ska dras från depåns saldo så kommer dragningen att ske direkt.

Klicka sedan på ”Granska order” och därefter väljer du ”Godkänn order”.

Tänk på att du måste ha en portföljspardepå för att kunna köpa en färdig portfölj.

Behöver du hjälp är du välkommen att ringa till vår kundservice på telefonnummer 08-506 517 00.

Hur mycket kostar det att spara i Portföljspar?

Du hittar information om våra priser i vår prislista.

Aktieportföljerna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Basportföljen