Låt pengarna jobba för miljön – och dig.

Intresset för hållbara aktier ökar. Samtidigt är det många som tycker det är svårt att välja vilka aktier man ska spara i. Därför har vi tagit fram Cleantechportföljen.

Om portföljen

Cleantechportföljen innehåller fem svenska bolag inom förnybar energi och miljöteknik.

Aktier i portföljen från den 7/10 2021:

Det här är bolagen i Cleantechportföljen >

Portföljen ses över kvartalsvis av en analytiker på Pareto Securities.

Vill du börja månadsspara i portföljen? Kom igång direkt!

Börja månadsspara

Portföljens utveckling

Cleantechportföljens utveckling mellan 10 mars 2021 – 13 september 2021.

Cleantechportföljens utveckling sedan start

Cleantechportföljen inkl. utdelningar -36,01 %

Cleantechportföljen exkl. utdelningar -36,01 %

OMXS30GI +11,16 %

OMXS30 +9,41 %

(Källa: FactSet)

Så funkar det

När du månadssparar i Cleantechportföljen på en Portföljspardepå sköter sparandet sig självt. Om en aktie byts ut i portföljen kommer även ditt sparande att uppdateras med de nya innehaven. Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen. Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras.

Läs mer om Portföljspar

Vad är cleantech?

Cleantech är en förkortning av ”clean technologies” som är energi- och miljörelaterad teknik som är utvecklade för att minska skadlig påverkan på miljön. Många associerar begreppet med förnybar energi såsom sol- och vindkraft, men det innefattar även annan miljöteknik. Till exempel kan det vara teknik som minskar utsläpp, effektiviserar avfallshantering eller renar vatten. Det är helt enkelt teknik som bidrar till energibesparing och minskad resursförbrukning. Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities gruppen med huvudkontor i Oslo, Norge, och har idag mer än 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Vad kostar det?

Vi tar inte ut någon procentuell förvaltningsavgift för att du ska kunna följa portföljen. Om du månadssparar i portföljen betalar du istället en fast avgift på 10 kr/mån, oavsett sparbelopp. Sedan tillkommer avgifter (köp- och säljcourtage) när vi köper eller säljer någon aktie i din portfölj. Det gör vi för att din portfölj ska innehålla samma aktier som Cleantechportföljen. Du kan även göra engångsköp i portföljen. Minsta belopp att investera i portföljen är 500 kr. Du hittar mer information om våra priser i vår prislista.

Månadsspara i portföljen

Du kan enkelt börja månadsspara i Cleantechportföljen. Då genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året.

Börja månadsspara

Är du inte kund hos oss än? Du kan enkelt öppna ett konto hos oss (det tar bara tre minuter)!

Bolag som Pareto har genomfört kapitalanskaffningsuppdrag för de senaste 12 månaderna.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Portföljen lanserades 2021-03-10

Månadsspara i portföljen

Vill du börja månadsspara i portföljen?

BÖRJA MÅNADSSPARA

Aktier i portföljen

Senast uppdaterad: 7/10 2021