Nu har vår hemsida fått ett nytt utseende! Vi hoppas att du tycker om det. Läs mer här.

Spara i färdiga aktieportföljer som sköter sig själva

Vi har flera färdiga aktieportföljer som du kan spara i. Med vår tjänst Portföljspar sker dessutom sparandet helt automatiskt.

Så funkar portföljerna

Fördelen med en att spara i en färdig aktieportfölj är att du får hjälp att välja ut vilka aktier du ska spara i.

Portföljerna Bas, Småbolag och Avkastning finns med i varje nummer av tidningen Aktiespararen. En analytiker, anlitad av tidningen Aktiespararen, analyserar och väljer vilka aktier som ska ingå i respektive portfölj. I varje nytt nummer, kan en eller flera aktier bytas ut.

Cleantechportföljen ses över kvartalsvis av en analytiker på Pareto Securities.

Är du inte kund hos oss idag?

Bli kund

Månadsspara i aktier och fonder

Våra aktieportföljer

Småbolagsportföljen

Aktiespararna

Småbolagsportföljen innehåller små- och medelstora bolag som växer snabbare än genomsnittet.

Avkastningsportföljen

Aktiespararna

Avkastningsportföljen innehåller bolag som förväntas ge höga utdelningar.

Basportföljen

Aktiespararna

Basportföljen innehåller tillväxtaktier som väljs ut enligt Aktiespararnas gyllene regler.

Cleantechportföljen

Pareto Securities

Cleantechportföljen innehåller bolag inom förnybar energi och miljöteknik.

Vi meddelar dig vid aktiebyten

Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig som sparar i portföljen via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen. Därför är det viktigt att vi har din mejladress. Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras.

Månadssparande och engångsköp

Du kan enkelt månadsspara i en eller flera av portföljerna. Då genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Dessutom ser vi till att din portfölj alltid innehåller samma aktier som portföljen den följer. Du kan även välja att göra engångsköp i portföljerna.

Ingen förvaltningsavgift

Vi tar inte ut någon procentuell förvaltningsavgift för att du ska kunna följa den portfölj som du har valt. Om du månadssparar i en portfölj betalar du en avgift (sälj- och köpcourtage) när vi köper eller säljer någon aktie i din portfölj. Det gör vi för att din portfölj ska innehålla samma aktier som portföljen den följer. Minsta belopp att investera i varje portfölj är 500 kr.

 

Portföljspar Pris
Depåavgift 0 kr
Månadssparande köp 10 kr/köp oavsett sparbelopp
Engångsköp/-försäljning 15 kr + 1,3 % av köp- eller försäljningsbeloppet
Engångsköp/-försäljning, där ordersumman överstiger 100 000 kr i en enskild aktie 0,5 % för det belopp, per aktie, som överstiger 100 000 kr
Omplacering i portföljen 0,65 % på sälj och 0,65 % på köp
Omplacering i portföljen, där ordersumman överstiger 100 000 kr i en enskild aktie 0,25 % på sälj och 0,25 % på köp för det belopp, per aktie, som överstiger 100 000 kr

Frågor och svar

Varför ska jag välja Portföljspar?

Portföljspar är ett hjälpmedel för dig som inte har tid eller intresse av att följa med i det som händer på marknaden. Det är ett helt enkelt ett sparande som sköter sig självt.

Läs mer om Portföljspar

Hur funkar Portföljspar?

När du månadssparar i en färdig aktieportfölj på en Portföljspardepå sköter sparandet sig självt.

Om en aktie byts ut i portföljen kommer även ditt sparande att uppdateras med de nya innehaven. Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen.

Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras. För att ändra depåtyp behöver du kontakta vår kundservice.

Läs mer om Portföljspar

Hur mycket kostar det att spara i Portföljspar?

Du hittar information om våra priser i vår prislista.

Hur öppnar jag en Portföljspardepå?

En Portföljspardepå öppnar du genom att klicka på ”Bli kund”.

Välj därefter depåtypen Portföljspar samt den portfölj du vill spara i.

Följ de olika stegen och godkänn därefter depåavtalet med BankID.

Har du inte BankID? Kontakta vår kundservice.

Vilken depåtyp är Portföljspar?

När du startar en portföljspardepå blir det automatiskt ett investeringssparkonto (ISK). Det innebär att du slipper betala en kapitalvinstskatt om det sker en försäljning med vinst, till skillnad från en traditionell depå. Istället betalar du en årlig schablonskatt på kapitalet och slipper deklarera affärerna. Detta är fördelaktigt för Portföljspar eftersom det kan ske flertalet försäljningar i samband med en omallokering.

Om du ändå önskar starta ett portföljspar på en traditionell depå behöver du göra det via en blankett. Du hittar blanketten här.

Har du inte BankID? Kontakta vår kundservice.

Hur startar jag ett månadssparande i Portföljspar?

För att starta ett månadssparande i Portföljspar behöver du först öppna en Portföljspardepå.

När du har öppnat en Portföljspardepå, klicka på ”Handla” i menyn och sedan ”Månadsspara i Portföljspar”.

Välj sedan hur mycket du vill månadsspara varje månad, vilken depå du vill spara på, vilket bankkonto pengarna ska dras ifrån samt vilken dag i månaden dragningen ska ske.

Glöm inte att bocka i att du har läst och godkänner medgivandet för Autogiro.

Slutligen klickar du på ”Starta månadssparande”

Du kan även ringa vår kundservice för att få hjälp med att lägga upp ett månadssparande i en portfölj.

Se instruktionsfilm för hur du startar ett månadssparande i en portfölj >>

Aktieportföljerna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.