Spara i färdiga aktieportföljer som sköter sig själva

Vi har flera färdiga aktieportföljer som du kan spara i. Med vår tjänst Portföljspar sker dessutom sparandet helt automatiskt.

Det här ingår i tjänsten Portföljspar

  • Ett automatiskt månadssparande i aktier och fraktioner
  • Automatiserad spegling av innehaven av professionella analytikers portföljer
  • Automatisk avgiftsfri återinvesterad utdelning
  • Automatisk avgiftsfri försäljning av teckningsrätter som ej nyttjas
  • Avslutsgaranti vid byten

Så funkar portföljerna

Fördelen med en att spara i en färdig aktieportfölj är att du får hjälp att välja ut vilka bolag du ska spara i.

Portföljerna Bas, Småbolag och Utdelning finns med i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Aktiespararnas Finansutskott analyserar och väljer vilka bolag som ska ingå i respektive portfölj. I varje nytt nummer kan ett eller flera bolag bytas ut.

Månadsspara i aktier och fonder

Våra aktieportföljer

Småbolagsportföljen

Aktiespararna

Småbolagsportföljen innehåller små- och medelstora bolag som växer snabbare än genomsnittet.

Avkastningsportföljen

Utdelningsportföljen

Aktiespararna

Utdelningsportföljen innehåller bolag som förväntas ge höga utdelningar.

Basportföljen

Basportföljen

Aktiespararna

Basportföljen innehåller tillväxtaktier som väljs ut enligt Aktiespararnas gyllene regler.

Vi meddelar dig vid aktiebyten

Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig som sparar i portföljen via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen. Därför är det viktigt att vi har din mejladress. Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras.

Månadssparande och engångsköp

Du kan enkelt månadsspara i en eller flera av portföljerna. Då genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Dessutom ser vi till att din portfölj alltid innehåller samma bolag som portföljen den följer. Du kan även välja att göra engångsköp i portföljerna.

Ingen förvaltningsavgift

Vi tar inte ut någon procentuell förvaltningsavgift för att du ska kunna följa den portfölj som du har valt. Om du månadssparar i en portfölj betalar du en avgift (sälj- och köpcourtage) när vi köper eller säljer något innehav i din portfölj. Det gör vi för att din portfölj ska innehålla samma bolag som portföljen den följer. Minsta belopp att investera i varje portfölj är 500 kr.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Portföljspar Pris
Depåavgift 0 kr
Månadssparande köp 10 kr/köp oavsett sparbelopp
Engångsköp/-försäljning 10 kr köp/sälj oavsett belopp
Omplacering i portföljen 0,50% på sälj och 0,50% på köp
Omplacering i portföljen, där ordersumman överstiger 100 000 kr i en enskild aktie 0,25 % på sälj och 0,25 % på köp för det belopp, per aktie, som överstiger 100 000 kr

Vanliga frågor och svar

Hur funkar Portföljspar?

När du månadssparar i en färdig aktieportfölj på en Portföljspardepå sköter sparandet sig självt.

Om en aktie byts ut i portföljen kommer även ditt sparande att uppdateras med de nya innehaven. Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen.

Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras. För att ändra depåtyp behöver du kontakta vår kundservice.

Läs mer om Portföljspar

Är portföljerna en direkt spegling av Aktiespararnas portföljer?

Sett till de bolag som ingår i Aktiespararnas portföljer är det en direkt spegling. Om det i tidningen Aktiespararen sker ett byte av aktier sker samma byte även i Portföljspar, dvs en eller flera aktier utgår ur en viss portfölj och lika många aktier inkommer i densamma.

När det gäller hur de olika bolagen är viktade sinsemellan i portföljen kan det däremot skilja sig åt mellan den portfölj som redovisas i tidningen och den portfölj som vi erbjuder via Portföljspar. Tidningen omplacerar normalt sett så att utgående aktie säljs och försäljningssumman investeras i den nya aktien. I portföljspar sker istället förändringen enligt ett index. Du kan läsa mer om hur index fungerar här.

Exempel på omplacering enligt index

Portfölj med startvärde 1 000 kr och startandelar för ingående bolag på 25 % vardera. Vid start:
Aktie A: Startvärde 250 kr
Aktie B: Startvärde 250 kr
Aktie C: Startvärde 250 kr
Aktie D: Startvärde 250 kr

För enkelhetens skull antas att portföljen vid första omplaceringstillfället fortfarande har värde 1 000. Nu har vikterna förändrats:
Aktie A: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie B: Värde 300 kr, andel 30 %
Aktie C: Värde 150 kr, andel 15 %
Aktie D: Värde 250 kr, andel 25 %

Aktie C utgår och ersätts av Aktie E. Då Aktie E ska inkomma med startandelen 25 % = 250 kr och Aktie C enbart kan inbringa 150 kr, krävs försäljning även i Aktierna A, B och D för totalt 100 kr i proportion till deras nuvarande andelar.

Den totala andelen av portföljen som A, B och D motsvarar är 30+30+25 = 85 %. Från denna totala andel ska värdet 100 kr tas. Försäljning sker enligt följande:
Aktie A: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie B: 0,30/0,85*100 = 35,294 kr
Aktie D: 0,25/0,85*100 = 29,412 kr

Efter omplaceringen ser portföljen ut enligt följande, fortfarande med det totala värdet 1 000 kr:
Aktie A: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie B: Värde 264,706 kr, andel 26,47 %
Aktie D: Värde 220,588 kr, andel 22,06 %
Aktie E: Värde 250 kr, andel 25,00 %

Utvecklingen som visas på vår hemsida kan skilja sig åt från utvecklingen som redovisas i tidningen Aktiespararen pga skillnaden i hur bolagen viktas i portföljerna. 

Hur genomförs en omplacering när tidningen Aktiespararen byter ut en aktie i en av portföljerna?

Den aktie som utgår säljs först och den nya aktien köps in i portföljen till den ursprungliga procentuella vikt som varje enskild aktie hade vid portföljens startdatum.

Du kan läsa mer om hur portföljsparsindex fungerar här >

Hur lägger jag en portföljorder?

För att genomföra ett engångsköp i en portfölj klickar du på ”Handla” och väljer därefter ”Köp Portföljspar” .

Börja med att välja vilken depå du vill handla på.

Välj sedan hur mycket du vill köpa för samt vart pengarna ska dras ifrån.

Om du väljer att pengarna ska dras från ditt bankkonto är det viktigt att tänka på att dragningen kommer att ske efter 4 bankdagar.

Väljer du istället att pengarna ska dras från depåns saldo så kommer dragningen att ske direkt.

Klicka sedan på ”Granska order” och därefter väljer du ”Godkänn order”.

Tänk på att du måste ha en portföljspardepå för att kunna köpa en färdig portfölj.

Behöver du hjälp är du välkommen att ringa till vår kundservice på telefonnummer 08-506 517 00.

Hur mycket kostar det att spara i Portföljspar?

Du hittar information om våra priser i vår prislista.

Aktieportföljerna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.