Spara i färdiga aktieportföljer som sköter sig själva

Vi har flera färdiga aktieportföljer som du kan spara i. Med vår tjänst Portföljspar sker dessutom sparandet helt automatiskt.

Så funkar portföljerna

Fördelen med en att spara i en färdig aktieportfölj är att du får hjälp att välja ut vilka aktier du ska spara i.

Portföljerna Bas, Småbolag och Avkastning finns med i varje nummer av tidningen Aktiespararen. En analytiker, anlitad av tidningen Aktiespararen, analyserar och väljer vilka aktier som ska ingå i respektive portfölj. I varje nytt nummer, kan en eller flera aktier bytas ut.

Cleantechportföljen ses över kvartalsvis av en analytiker på Pareto Securities.

Det här ingår i tjänsten Portföljspar

  • Ett automatiskt månadssparande i aktier
  • Automatiserad spegling av professionella analytikers portföljer direkt i aktier
  • Automatisk avgiftsfri återinvesterad utdelning
  • Automatisk avgiftsfri försäljning av teckningsrätter som ej nyttjas
  • Avslutsgaranti vid byten

Är du inte kund hos oss idag?

Bli kund

Månadsspara i aktier och fonder

Våra aktieportföljer

Småbolagsportföljen

Aktiespararna

Småbolagsportföljen innehåller små- och medelstora bolag som växer snabbare än genomsnittet.

Avkastningsportföljen

Avkastningsportföljen

Aktiespararna

Avkastningsportföljen innehåller bolag som förväntas ge höga utdelningar.

Basportföljen

Basportföljen

Aktiespararna

Basportföljen innehåller tillväxtaktier som väljs ut enligt Aktiespararnas gyllene regler.

Cleantechportföljen

Cleantechportföljen

Pareto Securities

Cleantechportföljen innehåller bolag inom förnybar energi och miljöteknik.

Vi meddelar dig vid aktiebyten

Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig som sparar i portföljen via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen. Därför är det viktigt att vi har din mejladress. Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras.

Månadssparande och engångsköp

Du kan enkelt månadsspara i en eller flera av portföljerna. Då genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Dessutom ser vi till att din portfölj alltid innehåller samma aktier som portföljen den följer. Du kan även välja att göra engångsköp i portföljerna.

Ingen förvaltningsavgift

Vi tar inte ut någon procentuell förvaltningsavgift för att du ska kunna följa den portfölj som du har valt. Om du månadssparar i en portfölj betalar du en avgift (sälj- och köpcourtage) när vi köper eller säljer någon aktie i din portfölj. Det gör vi för att din portfölj ska innehålla samma aktier som portföljen den följer. Minsta belopp att investera i varje portfölj är 500 kr.

Portföljspar Pris
Depåavgift 0 kr
Månadssparande köp 10 kr/köp oavsett sparbelopp
Engångsköp/-försäljning 10 kr köp/sälj oavsett belopp
Omplacering i portföljen 0,50% på sälj och 0,50% på köp
Omplacering i portföljen, där ordersumman överstiger 100 000 kr i en enskild aktie 0,25 % på sälj och 0,25 % på köp för det belopp, per aktie, som överstiger 100 000 kr

Vanliga frågor och svar

Hur funkar Portföljspar?

När du månadssparar i en färdig aktieportfölj på en Portföljspardepå sköter sparandet sig självt.

Om en aktie byts ut i portföljen kommer även ditt sparande att uppdateras med de nya innehaven. Varje gång en aktie byts ut skickar vi ett meddelande till dig via e-post. Det är för att du ska ha möjlighet att höra av dig till oss om du inte vill fortsätta spara i portföljen.

Om du inte vill göra en omplacering så omvandlas din Portföljspardepå till en vanlig depå och inga fler omplaceringar kommer att göras. För att ändra depåtyp behöver du kontakta vår kundservice.

Läs mer om Portföljspar

Hur genomförs en omplacering när tidningen Aktiespararen byter ut en aktie i en av portföljerna?

Den aktie som utgår säljs först och den nya aktien köps in i portföljen till den ursprungliga procentuella vikt som varje enskild aktie hade vid portföljens startdatum.

Du kan läsa mer om hur portföljsparsindex fungerar här >

Hur lägger jag en portföljorder?

För att genomföra ett engångsköp i en portfölj klickar du på ”Handla” och väljer därefter ”Köp Portföljspar” .

Börja med att välja vilken depå du vill handla på.

Välj sedan hur mycket du vill köpa för samt vart pengarna ska dras ifrån.

Om du väljer att pengarna ska dras från ditt bankkonto är det viktigt att tänka på att dragningen kommer att ske efter 4 bankdagar.

Väljer du istället att pengarna ska dras från depåns saldo så kommer dragningen att ske direkt.

Klicka sedan på ”Granska order” och därefter väljer du ”Godkänn order”.

Tänk på att du måste ha en portföljspardepå för att kunna köpa en färdig portfölj.

Behöver du hjälp är du välkommen att ringa till vår kundservice på telefonnummer 08-506 517 00.

Hur mycket kostar det att spara i Portföljspar?

Du hittar information om våra priser i vår prislista.

Hur ofta görs det omplaceringar i Cleantechportföljen?

Portföljen ses över kvartalsvis av en analytiker på Pareto Securities. Det innebär inte nödvändigtvis att det genomförs någon ändring i portföljen varje kvartal.

Aktieportföljerna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.