Kategori Sparande

Årlig uppdatering av sparboxen Hälsovård

Nu är den årliga uppdateringen av sparboxen Hälsovård gjord och du behöver göra ett aktivt val för att uppdatera ditt månadssparande. Se vilka innehav som är nya och vilka som bytts ut – och hur det har gått för sparboxen sedan start.

Publicerad: 2024-06-24

Nya innehav

Innehav som utgår

Så påverkas ditt sparande

För att spara i den senaste versionen av sparboxen behöver du uppdatera ditt månadsspar.
När en uppdatering sker i en sparbox behöver du göra ett aktivt val för att ta del av uppdateringen. Gör du inget val fortsätter du spara i de tidigare innehaven.

För ditt befintliga innehav (exkl. månadsspar) så kan du självklart välja att sälja den aktien/de aktier som har utgått och sedan omplacera pengarna i det nya innehavet.

Logga in för att uppdatera ditt månadssparande.

Logga in

Sparboxens utveckling

Sparboxens utveckling mellan 10 mars 2020 – 31 maj 2024:

Hälsovård exkl. utdelningar +45,91 %

OMXS30 +69,78 %

I grafen utgår vi från att man har gjort ett köp dag ett i sparboxen och att den sedan har uppdaterats med revideringar. Däremot har vi inte räknat med avgifterna för ett sparande i sparboxen och courtaget som uppstår när man byter innehav i sin sparbox.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär den nya rutinen för Sparboxar?

Nu kommer du som månadssparar i en Sparbox att behöva välja om du vill följa med i  ändringar av sparplanen vid kommande revideringar av sparboxar. Detta gör du enklast genom att logga in i onlinetjänsten.

Vad behöver jag göra?

I samband med revideringen kommer du ha möjlighet att välja om du vill fortsätta spara i samma aktier som du gör i nuläget, eller om du istället vill uppdatera sparplanen enligt eventuell förändring i Sparboxen. Du kommer när som helst kunna välja att övergå med ditt månadssparande till den nya sparplanen

Vad händer om jag inte gör någonting?

Om du inte gör någonting, så kommer du att fortsätta spara i samma värdepapper som tidigare ingått i Sparboxen.

Hur vet jag när revidering genomförs?

Du kommer att bli informerad per e-post om hur och när du ska göra ditt val. När du blivit meddelad så kan du logga in och göra dina val i onlinetjänsten.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.