Kategori Sparande

Förändringar i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag

Innehavet i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag ses över och revideras två gånger per år, eller vid behov därutöver. Se de revideringar som gjorts sedan sparboxen lanserades i mars 2022.

Marcus Hernhag

Revidering 30 juni 2023

Aktie som tillkom: Latour B
Aktie som utgick: Intrum

Intrum har tagits ur sparboxen och ersatts av Latour.

Läs mer om bytet i Marcus Hernhags blogg

Se aktuellt innehav i sparboxen

Revidering 23 maj 2023

Aktie som tillkom: Ework Group
Aktie som utgick: Softronic B

IT-bolaget Softronic har tagits ur sparboxen och ersatts av konsultbolaget Ework Group.

Läs mer om bytet i Marcus Hernhags blogg

Revidering 7 mars 2023

Vid den senaste revideringen skedde ingen förändringar.

Revidering 16 november 2022

Aktie som tillkom: Lagerkrantz
Aktie som utgick: Castellum

Fastighetsbolaget Castellum utgick då bolaget meddelat att de pausar utdelningar. Bolaget ersattes med teknikhandels- och tillverkningsbolaget Lagercrantz.

Läs mer: Marcus Hernhags blogg om bytet >

Revidering 30 september 2022

Vid denna revidering skedde ingen förändring i sparboxen.

Revidering 20 maj 2022

Aktie som tillkom: AAK
Aktie som utgick: Swedish match

I maj skedde en revidering i sparboxen på grund av att tobaksbolaget Philip Morris lämnade ett uppköpsbud på Swedish match. Bolaget ersattes med AAK som är producent av vegetabiliska oljor och fetter.

Så påverkas ditt sparande vid en revidering

Om du månadssparar i Utdelningsfavoriter by Hernhag kommer dina framtida köp i sparboxen per automatik att bli i den nya sammansättningen. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå. Du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem.

Vill du sälja av dina innehav i bolaget som inte längre ingår i sparboxen? Logga in på din depå eller kontakta vår kundservice för att få hjälp av en mäklare.

Logga in

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Webbinar hållbarhet