Kategori Sparande

Börsläget med Bornold: ”Den svaga kronan gynnar svensk industri”

Sista kvartalet 2023 har hittills bjudit på höga räntor, konjunkturoro och en fortsatt svag krona. Vilka branscher vinner respektive förlorar på det nuvarande läget? Vi satte oss ner med Joakim Bornold, investeringschef på Levler och styrelseordförande i Aktieinvest, för att få en sammanfattning av börsläget.

Se videon eller läs sammandraget nedan för att ta del av intervjun.

Publicerad: 2023-10-05

Vad händer på börsen just nu?

Det började starkt på Stockholmsbörsen med en imponerande uppgång efter årsskiftet. Men sen har det svalnat och faktiskt blivit ganska skakigt på börsen på sistone, och det kan man ju undra varför. Vad har hänt egentligen? Det går helt tydligt åt rätt håll med inflationen. Den har sjunkit och fortsätter att göra det. Räntan tror man har toppat och är på nedgång. Så vad behöver börsen för att kicka igång igen? Det är den stora frågan som vi alla funderar på.”

Inflationen pressas ner – till högt pris

Inflationen har pressats ner, men till priset av en hög ränta. Medan man väntar på att se hur mycket det bromsar ekonomin och påverkar vinsterna är börsen lite orolig. Räntan har stigit rejält då Riksbanken har kört en aggressiv räntehöjningsstrategi under året.

Sparande i aktier och fonder ger bra avkastning på sikt, därför är det viktigt att hålla fast vid sitt sparande över tid.

Hur bör man tänka kring sitt sparande?

Många kämpar för att behålla och fortsätta sitt sparande, vilket är förståeligt i och med den höga inflationen och räntan. Men det är viktigt att hålla fast vid det och fortsätta med sitt månadssparande över tid, eftersom det faktiskt ger en bra avkastning på lång sikt, särskilt inom fonder eller aktier. Så håll fast vid ert sparande så mycket som möjligt.”

Vilka förlorar respektive vinner på ränteläget?

”Att det är tufft för fastighetsbolagen diskuteras flitigt. De kämpar dagligen med sin finansiering. Och de som bygger fastigheterna stöter också på problem när efterfrågan på bostäder och liknande minskar. Det är tufft. Det påverkar också bankerna. Även om de stora svenska bankerna är stabila och tjänar mycket pengar, kan aktiekurserna tryckas ner – särskilt för Handelsbanken, på grund av svårigheterna inom bygg- och fastighetssektorn i detta nya klimat.”

Behovet av bostäder kvarstår

”Även om det går tufft för byggbranschen just nu ser det ut som att läget kommer att ljusna när räntorna börjar sjunka igen, förhoppningsvis nästa år. Vissa bolag kommer klara och stärkas av krisen. 

Byggbolag kommer också få igång sin produktion igen när bostadsbehovet ökar. Bankerna kommer sannolikt lätta på trycket när man inser att fastighetsmarknaden stabiliserats.”

Svensk exportindustri gynnas av en svag krona

”Det är inte bara mörka tider på börsen. Det finns andra faktorer som spelar in, som höga räntor, hög inflation och en svag krona. Detta gynnar svenska bolag som producerar och exporterar, särskilt inom den klassiska industrin som Volvo, Scania, skogsindustrin och stålindustrin. De tjänar på en svag krona.”

Hur kommer läget att utveckla sig?

”Industrin kommer förmodligen fortsätta gå bra, eftersom investeringsnivån är hög, vilket bådar gott inte bara för börsen utan också för arbetsmarknaden. Räntan kommer sannolikt att sjunka, det kan vi förvänta oss. Tiden med nollränta eller 1% på bolånet är förmodligen över, den kommer vi inte tillbaka till. Vi kommer förmodligen ha en viss inflation i ekonomin, vilket kommer hålla räntan mellan 2 och 3%. Se till att vara förberedd på det.”

Med utdelning i fokus

Vill du få utdelning på ditt sparande? I denna sparbox återfinns de sex amerikanska utdelningsbolag som flest år i rad har ökat sin aktieutdelning, så kallade Dividend Champions. Vi på Aktieinvest återinvesterar den aktieutdelning du får, utan kostnad.

Läs mer och börja spara

Dividend champions
Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.