Kategori Jämställdhet, Sparande

Uppdatering av Framtidsfeministens sparbox på gång

Var sjätte månad ser jag över Framtidsfeministens sparbox. Nu är en uppdatering av sparboxen på gång.

Inför varje uppdatering av sparboxen utgår jag från min investeringsstrategi.

Läs mer: Starta sparande i Framtidsfeministens sparbox på 3 min

Framtidsfeministens investeringsstrategi

Min investeringsstrategi består av fem steg:

  1. Bolaget ska ha jämställd högsta ledning (minst 40/60-fördelning och går att finna i t.ex. AllBrightrapporten)
  2. Ger utdelning
  3. Lätt att förstå/ljus framtid (jag tittar på bolagets hemsida, analyser och nyheter)
  4. Växer och stabila vinstmarginaler (jag använder borsdata.se)
  5. Sprider i minst fem branscher

Vill du läsa mer om hur jag gör har jag skrivit ett längre inlägg om här. Kika också in på min sparande story-höjdpunkt ”Aktieanalys” på Instagram där jag visar hur jag gör.

Resultatet får ni veta lite senare!

/Framtidsfeministen TwitterInstagram och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i Framtidsfeministens sparbox. Vill du veta mer om mig hittar du det här.​

Aktieinvest samarbetar med Sandra Bourbon vid sammansättningen av denna sparbox. Det innebär att hon erhåller en ersättning baserad på antalet månadsspar som sparboxen genererar. Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.