Kategori Sparande

Mästare på utdelningar – Dividend Champions

Att skissa på våra nya sparboxar var något av det roligaste jag gjort på Aktieinvest, plötsligt fick vi utlopp för alla våra egna idéer och investeringstankar och en möjlighet att sprida dem till er kunder.

Jag är vice VD för Aktieinvest och en inbiten aktiesparare. Att skissa på våra nya sparboxar var något av det roligaste jag gjort på Aktieinvest, plötsligt fick vi utlopp för alla våra egna idéer och investeringstankar och en möjlighet att sprida dem till er kunder. Jag är mäkta stolt över boxarna vi lanserat och tänkte blogga om dem en efter en så att du kan lära dig mer om hur de fungerar, vad de innehåller och varför. Här kommer den första.

Jag gillar utdelningsaktier och efter några års investerande i aktier blev jag bekant med fenomenet ”Dividend Champions”.

Stabila amerikanska utdelningsaktier

Vad är det då? Jo, det är bolag på de amerikanska börserna som har höjt sin aktieutdelning varje år, under minst 25 år. Bolagen har en stabil utdelning, inte den högsta direktavkastningen (utdelning per aktie/aktiekursen), men över tid har de hittills varit mycket stabila. Att bli en Dividend Champion kräver långsiktighet och en pålitlig affärsmodell som genererar vinster, år efter år. Ett år av bibehållen, minskad eller utebliven utdelning medför att bolagen blir degraderade och får börja om på noll och vänta 25 år till de tar sig in som en Dividend Champion igen.

Sparboxen Dividend Champion

Till vår sparbox som vi kallar just ”Dividend Champion” har vi valt ut de sex bolagen som ökat sin aktieutdelning under flest antal år i rad. Här har vi bolag som höjt sin utdelning i 60 till 62 år. De har alltså sedan mitten av 1950-talet årligen ökat sin utdelning. – Imponerande!

Albert Einstein sa mycket kloka saker och lär ha sagt att ”ränta på ränta” är världens åttonde underverk och det håller jag med om. Att kombinera sparande i denna box och per automatik återinvestera utdelningen (kostnadsfritt) i bolagen kommer göra skillnad över tid och kan göra underverk med din portfölj. Läs mer om ränta på ränta-effekten här >

Läs mer om sparboxen

Mikael Näslund

Aktieinvest har flera sparboxar att välja mellan. Läs om sparboxarna här >

Läs mer om att månadsspara i aktier.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.