Kategori Sparande

Fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen har haft en fantastisk utveckling, men hur länge kan festen fortsätta?

I varje aktieportfölj tycker jag att det bör finnas åtminstone ett fastighetsbolag. Deras utdelning och affärsmodell ger ett positivt bidrag till en väldiversifierad portfölj.

Fastighetsbolagen har haft en fantastisk utveckling på Stockholmsbörsen de senaste åren. Det visar fastighetsindexet SX8600GI som följer utvecklingen för fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Indexet som består av 30 olika fastighetsbolag (se listan längre ner på denna sida) har en hög risk, då det handlar om bolag i en och samma bransch. Indexets utveckling det senaste halvåret har varit bra, det har avancerat 14,27 %, medan Stockholmsbörsen (OMXSGI) endast gått upp med 3,49 %. Det innebär att 1 000 investerade kronor ökat till 1 143 kr, dvs. bidragit med 143 kr i avkastning.

OMXS vs SX8600GI

Om man följer indexet från 2002 har utvecklingen varit väldigt stark, uppgången är hela 1 450 %. Det innebär att 1 000 investerade kronor har stigit till 15 500 kr, avkastningen är hela 14 500 kr. Utvecklingen för Stockholmsbörsen har under samma period varit ca 600 %, inte dåligt, men långt ifrån hur fastighetsindexet utvecklats.

OMXS vs SX8600GI

Räntans påverkan på fastighetsbolagen

Anledningen till att fastighetsbolagen har utvecklats så starkt under denna period är många, men den starkaste bidragande orsaken är att räntorna har varit historiskt låga, vilket bidragit till reducerade räntekostnader för fastighetsbolagen.

Sedan 2012 har STIBOR* 3 månader fallit från 2,76 % till negativ ränta. Det senaste halvåret har STIBOR 3 månader avancerat och är i närheten av en nollränta. Ökade räntor kommer synas i fastighetsbolagens resultaträkningar och följaktligen medföra kostnadsökningar.

De fortsatt låga vakanserna och den starka konjunkturen gör att det fortsatt ser lovande ut för fastighetsbolagen. Detta ger dem goda förutsättningar att höja hyrorna, inte minst på kontorsytor.

Mästare på aktieutdelning

Många investerare ser utdelningen som en viktig komponent i sitt sparande. Bolag som lyckas öka sin utdelning år efter år är självklart ljuv musik för spararna. De två bolag som ökat sin utdelning flest antal år i rad på Stockholmsbörsen är fastighetsbolag. Hufvudstaden har ökat sin utdelning 22 år i rad och Castellum kan stoltsera med en ökning av sin utdelning 21 år i rad.

Även om förutsättningarna för fastighetsbolagen har varit gynnsamma de senaste åren, finns det faktorer som tyder på att de fortsatt kan vara framgångsrika. I vanlig ordning får man göra sin egen bedömning och analys.

min portfölj finns det alltid ett fastighetsbolag, inte minst för utdelningens skull.

Aktier som ingår i fastighetsindexet

Välj aktier och börja månadsspara

Vill du ha mer inspiration? Här har vi listat fastighetsbolag på Stockholmsbörsen med börsvärde över 10 000 MSEK >

*Stockholm Interbank Offered Rate, STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal storbanker i Sverige (Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB och Swedbank) är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ​

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.