Kategori Sparande

Här är mina aktieinnehav och så här tänker jag när jag sätter ihop min portfölj

Det är alltid bra att ha en plan. Vill man låta mer avancerad så kan man säga att man har en strategi. När det gäller aktiesparande kommer man väldigt långt med sunt förnuft och att undvika att göra misstag.

Jag vill med detta inlägg berätta hur jag tänker kring mitt sparande, se det som en inspiration och glöm inte bort att göra din egen analys!

Långsiktighet

För mig är inte aktiesparande bara ett av de mest framgångsrika sätten att spara på, det är även ett stort intresse. Förutsättningarna att lyckas med sitt aktiesparande är synnerligen goda. Sedan början av 1900-talet har börsen endast vid ETT tillfälle medfört negativ avkastning under en 10-årig sparhorisont. I snitt har börsen levererat ca 10 % i avkastning per år. Det är inte dåligt! Att vara långsiktig och ha tålamod i sitt aktiesparande är en av nycklarna för att lyckas.

Månadssparande och återinvesterad utdelning

Månadssparande i aktier är basen i mitt sparande. Med månadssparande sprider jag risken över tid och svängningar på marknaden spelar mindre roll. Går börsen ner så får jag fler andelar av aktier och stiger börsen så blir mina tidigare innehav mer värda. Jag återinvesterar alltid mina utdelningar för att skapa en snöbollseffekt, en ränta-på-ränta-effekt som ger än mer utdelning kommande år (sa jag förresten att du återinvesterar utdelningen gratis hos Aktieinvest?).

Diversifiera

Ett av de vanligaste misstagen är att man har för få innehav i sin portfölj. Man blir helt enkelt för kortsiktig och sätter allt på några få kort. Att diversifiera, dvs. att investera i flera olika aktier, är av stor vikt för att minska risken för misstag och förluster. Sprid gärna investeringarna geografiskt och i olika branscher för att reducera risken ytterligare. Jag har gärna 10-20 bolag i min portfölj och däribland något investmentbolag, som i sin tur investerar i ett flertal bolag. Investeringar i fonder är även det ett bra alternativ för att diversifiera sin portfölj.

Glöm inte att göra din egna analys. Ja, använd helt enkelt ditt sunda förnuft.

Min investeringsfilosofi

Det är ca 30 år sedan jag handlade mina första aktier. Sedan dess har jag lärt mig väldigt mycket om aktiesparande. Trots den successivt ökade kunskapen så faller jag tillbaka till att hålla sparandet enkelt och hantera riskerna.

Jag investerar gärna i bolag som har god tillväxt och samtidigt ett positivt resultat eller åtminstone är på väg att erhålla det. Investmentbolag och bolag med god direktavkastning utgör portföljens bas. Jag investerar gärna i tillväxtbranscher och försöker hitta intressanta bolag inom dessa. Ibland nördar jag ner mig i nyckeltal och värderar bolag för att försöka hitta lågt värderade bolag med stor potential och god tillväxt. Några favoritnyckeltal är P/E-tal, PEG-tal och direktavkastning samt följer jag MA50/MA200 för att hitta rätt tillfälle att handla.

Kort sagt letar jag efter bolag som tjänar pengar, är lågt värderade, växer och är inne i en positiv trend. Visst låter det enkelt?

Min aktieportfölj

Mer inspiration

Mikaels aktielista är ett urval av hans sparande och ska inte ses som någon köprekommendation utan enbart som inspiration om bolag som finns att välja till sitt sparande.

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.