Kategori

När det är dags för utbetalning kommer Aktieinvest betala ut likvida medel i första hand. Därefter, om nödvändigt, kommer vi per automatik sälja av eventuellt aktie- eller fondinnehav med jämn fördelning.

Om du är mån om att ett visst innehav inte ska säljas av undviker du detta lättast genom att se till att det alltid finns likvida medel på din depå inför utbetalningarna. Om du själv önskar sälja av värdepapper inför en utbetalning måste försäljningen ske minst 16 bankdagar före utbetalningsdagen.