Kategori

Man ansöker om LEI via en auktoriserad leverantör. En komplett lista av auktoriserade LEI-utfärdare finns att hitta på www.leiroc.org.