Kategori

För att erhålla en LEI betalar företaget en registreringsavgift. För att därefter behålla koden behöver en årlig underhållsavgift erläggas. De aktuella priserna framgår på respektive LEI-leverantörs hemsida.

Om du är osäker om företaget sedan tidigare ansökt om LEI kan du göra en sökning här: www.gleif.org/en/lei/search. De aktuella priserna framgår på respektive LEI-leverantörs hemsida.