Kategori

Har du inte anmält en LEI till Aktieinvest per den 3 januari 2018 kommer Aktieinvest inte kunna utföra några handelstransaktioner för företaget. Det omfattar delvis aktieorder som du lägger in själv eller sådana som Aktieinvest lägger åt dig (t ex återinvesteringar, teckningar utan företräde, handel i börshandlade fonder (ETF), månadssparande i aktier för att nämna några).

När ni sedan inkommer med LEI kommer ni kunna handla som vanligt igen.