Kategori

Den 3 januari 2018 börjar Mifid 2 gälla och företag som handlar i finansiella instrument behöver, i enlighet med det nya värdepappersregelverket, ange LEI (internationellt identifikationsnummer) till aktören de gör sina affärer genom. LEI (Legal Entity Identifier) är en internationell identifieringskod som företag behöver ansöka om samt delge Aktieinvest, för att kunna fortsätta handla med värdepapper. Syftet med LEI är att stärka skyddet för investerare av värdepapper, genom bland annat ökad transparens.