Kategori

Först när du har svarat på frågorna kan du fortsätta att använda våra tjänster som vanligt.  Vi skickar ut en påminnelse om att svara om frågorna inte är besvarade. Om du väljer att inte svara kan vi tyvärr inte erbjuda våra tjänster eller ge stöd i det som önskar från dig som kund.  Mer information om varför Aktieinvest och andra banker ställer frågor hittar du på Bankföreningens hemsida.