Kategori

Om vi inte får svar på frågorna som vi har ställt, kan det leda till att vi inte får erbjuda våra tjänster eller kan ge stöd i det som önskas från dig som kund. I värsta fall kan kundrelationen komma att avslutas.  Vi skickar ut en påminnelse om att fylla i formuläret om alla frågor inte är besvarade. Mer information om varför Aktieinvest och andra banker ställer frågor hittar du på Bankföreningens hemsida.