Kategori

Har du ett individuellt pensionssparande hos Aktieinvest så kommer det att ligga kvar precis som tidigare och pengarna som redan inbetalats kommer inte att påverkas av att avdragsrätten försvinner.  För att undvika dubbelbeskattning bör du inte ha nysparande på din depå. Det gäller dock inte om du har inkomst från näringsverksamhet eller helt saknar tjänstepension, då finns fortfarande en avdragsrätt kvar.

Du betalar inte någon depåavgift för din IPS-depå hos Aktieinvest.