Kategori

Den 1 januari 2019 införde Norge nya krav på dokumentation vid utdelning av norska aktier. Den nuvarande kupongskatten på 15 % vid utbetalningstillfället har sedan årsskiftet höjts till 25 %. Det innebär att vid utdelning av en norsk aktie kommer endast 5 % svensk källskatt debiteras (på en aktie- och fonddepå). Skatteverket i Sverige kommer därför att kräva in resterande 10 % eftersom det är reglerat i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Norge.

Som kund hos Aktieinvest kan du årligen begära tillbaka de extra 10 % som norska skatteverket debiterat på bankprodukter (aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och IPS).

Som svensk ägare av norska aktier måste du ha ett hemvistintyg som bevisar att du bor och är skriven i Sverige. Du kan ladda ner ett hemvistintyg på Skatteverkets hemsida.

Dessutom behöver du ett kontoutdrag från Aktieinvest där de utdelningar som du begär återbetalning för finns registrerade.

Fyll även i den här blanketten: https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/alltid/reclaimform_refusjon-av-kildeskatt-pa-aksjer.pdf

Dokumenten skickar du sedan till norska skatteverken på adressen: Central Office – Foreign Tax Affairs P.O. Box 8031N-4068 Stavanger Norway