Kategori

Som aktieägare ansvarar du själv för uppgifter om anskaffningsvärden. Vi på Aktieinvest hjälper dig till stor del med detta, men trots det kan ibland anskaffningsvärden saknas eller vara felaktiga. För mer information klicka här.

Om du har flyttat in aktier från en annan aktör till Aktieinvest, kontaktar du denna aktör för uppgifter om anskaffningsvärden. Du kan därefter lägga in dessa värden på din depå genom inloggning eller genom att posta oss uppgifterna om anskaffningsvärde för de aktier som du har flyttat in.

För ytterligare information och vid frågor om anskaffningsvärden är du välkommen att ringa vår kundservice på tel. 08-506 517 00.