Kategori

BankID är det inloggningsalternativ som vi anser erbjuder högst skyddsnivå. Vi ser över möjligheten att ha andra inloggningsmöjligheter även i framtiden. Om du inte vill använda BankID är du välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp att hantera dina ärenden. Du kan nå vår kundservice på 08-506 517 00.