Kategori

Du måste inte ha BankID för att vara kund hos oss, men det är absolut smidigast när du vill öppna depåer och hantera ditt konto här hos oss i och med att vi är en nätmäklare.

Om du inte har tillgång till BankID kan du bli kund via avtalsblanketter.