Kategori

Med BankID kommer du snabbt och enkelt igång med ditt sparande. Du kan öppna följande depåer hos oss med BankID:

  • ISK (investeringssparkonto)
  • Traditionell depå
  • Portföljspardepå ISK
  • ISK medlem Smartbox
  • Öppna depå till minderårig