Kategori

Det är inte möjligt att ha en förmånstagare på ett investeringssparkonto. Vid händelse av dödsfall tillfaller sparandet dödsboet. Vanliga arvsregler gäller.