Kategori

Ja, men de skatteregler som normalt appliceras på ett investeringssparkonto tillämpas inte om du är skatteskriven i annat land än Sverige. Om du skatteskriver dig utanför Sverige kan du äga ett investeringssparkonto men rent skattemässigt tillämpas då traditionella skatteregler per automatik.