Kategori

Du kan ta bort en andelsorder fram till kl 14:00. Ordern tar du bort genom att gå in på ”Mina sidor” och klickar på ”Mina order och avslut”. För att ta bort den aktuella andelsordern klickar du på det röda krysset på höger sida.

En börsorder kan endast tas bort om den inte har gått till avslut. För att se dina börsavslut eller för att kunna ta bort en börsorder, som ännu inte gått till avslut, går du in på ”Mina sidor” och sedan klickar på ”Mina order och avslut”. För att ta bort din order klicka på det röda krysset, på höger sida, vid den specifika aktien.