Kategori

Handel i utländska värdepapper sker via andelsorder. För orderinstruktioner läs under ”Hur lägger jag en order?”.