Kategori

Vi har sedan flera år tillbaks ett samarbete med Framtidsfeministen Sandra Bourbon i syfte att inspirera fler att spara i jämställda bolag. Det gör vi genom att erbjuda våra kunder möjligheten att månadsspara i jämställda bolag genom Framtidsfeministens sparbox.

Dessutom har vi en jämställd ledning med en s.k. 60/40-fördelning, dvs. minst 40 % kvinnor. Idag består vår ledningsgrupp av fyra kvinnor och tre män.