Kategori Okategoriserade

Aktieanalys av verkstadssektorn – hur går det för verkstadsbolagen 2022?

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, berättar om hur det gick för verkstadssektorn under 2021 och vad han tror väntar under 2022.

Prenumerera på analyser

Filmen spelades in den 28 januari 2022.

Hur går det för verkstadssektorn i en tid då en oro för höjda räntor och inflation präglar börsen? Vi frågade Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, som ger sin syn på hur han tror att det kommer att gå för de stora verkstadsbolagen 2022.

Hur skulle du summera 2021?

”2021 kommer att avslutas ungefär så som året har sett ut i stort, det vill säga med en fantastiskt bra orderingång, något som  verkar fortsätta in i 2022 enligt de prognoser som vi hittills sett. Däremot har försäljningen släpat efter väldigt kraftigt och tyvärr ser vi samma mönster i det fjärde kvartalet. Dessutom dras bolagen med betydande kostnadsökningar, det gäller till exempel råvarukostnader, personalkostnader, covidrelaterade kostnader, och ineffektiv produktion. Det kommer vi tyvärr också att få med oss in i 2022 även om vi tror att det kommer lätta i år.”

Hur påverkas verkstadssektorn av en skakig börs?

”Det finns två skäl att ligga i verkstadsaktier när börsen är orolig: bra vinsttillväxt och en låg värdering. En tumregel för verkstadsindustrin är att om inflation och räntor tar fart av rätt skäl, det vill säga att tillväxten är väldigt stark, så kommer vinsterna att stiga så pass bra att det tar ut en del av de negativa effekterna av räntehöjningarna. Många verkstadsbolag är också traditionellt sett lågt värderade, vilket är fördelaktigt när räntorna drar iväg.”

Hur mår verkstadsbolagen just nu?

”Vi ser att världens industriproduktion börjar ta fart. Framfört allt Sandvik och SKF levererar in till industriproduktionen och de kom ut betydligt bättre under januari än i det fjärde kvartalet 2021, vilket är en tidig positiv indikator tror vi. Kanske kommer vi nu att se en lättnad av utbudsstörningarna som vi tidigare har sett? Det är framför allt investeringssegmenten som sticker ut och som verkar vara ett område som bolagen satsar på framåt, till exempel på förnyelsebara energikällor och industriautomation, och annat som har med att bygga ut kapaciteten att göra. Bilproduktionen är den sektor som är lite svagare, men förhoppningsvis kommer den också igång.”

Vilka verkstadsbolag är extra intressanta under 2022?

”Jag kommer att nämna en mix av lite högre och lite lägre värderade bolag. Med tanke på rädslan för räntehöjningar så fortsätter vi att rekommendera bolag som släpar efter värderingsmässigt, vilket är Volvo, Sandvik och SKF. Av de högre värderade bolagen fortsätter vi att rekommendera ABB som vi tror gynnas av den här investeringscykeln som vi ser just nu. Atlas Copco, Epiroc och Alfa Laval är andra som vi fortsätter att rekommendera, även om kurserna har gått upp och bolagen är högre värderade och därför påverkas mer negativt av de högre räntorna.”

Intressanta bolag

Månadsspara direkt i aktier

Med vår spartjänst Andelsorder kan du köpa en del av en aktie till ett belopp som du själv bestämmer (minst 100 kr/aktie). Du kan både göra engångsinvesteringar och sätta upp ett månadssparande. På det viset kan du börja investera i dyra och eftertraktade aktier och enkelt automatisera ditt aktiesparande.

Läs mer om att månadsspara i i aktier

Du hittar fler analyser här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

VerkstadssektornBörsen faller