Insättning av pengar

För att lägga köporder i aktier och fonder behöver du ha pengar på din depå. Det går att sätta in pengar på olika sätt. Vad du väljer är lite beroende på hur bråttom det är.

Inbetalning via depån (direktinbetalning): På en gång 
Inbetalning till vårt konto i Nordea: Max en bankdag 
Inbetalning via Plus- eller Bankgiro: 2-3 bankdagar

 

Direktinbetalning via din Internetbank

För att genast få tillgång till pengar att handla för kan du göra en direktinbetalning via internetdepån. Logga in, välj direktinbetalningar och följ instruktionerna. (Du överförs till din internetbank där du genomför inbetalningen**.) Vid en direktinbetalning tas det ut en mindre avgift enligt gällande prislista.

 

Insättning till Aktieinvests bankkonto

Insättning till Aktieinvests bankkontonummer i Nordea: 3219-17 052 78* (gäller endast befintliga kunder). OBS! Ange depånummer eller personnummer som referens.

Vid insättning till ovanstående bankkontonummer via Internetbank eller på bankkontor måste en avisering ske till Aktieinvest på telefon 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se.

Gör du insättningen på ett bankkontor, meddela oss belopp, i vilken ort och bank som inbetalningen gjorts, samt depånummer.

Gör du instättningen via din Internetbank, meddela oss belopp, att det är en insättning som gjorts via Internetbank samt depånummer.

* Kontot är ett s.k. klientmedelskonto där dina insatta medel, med separationsrätt, hålls avskilda från bolagets tillgångar.

**Anslutna banker är i dagsläget Swedbank, Nordea, Handelsbanken samt SEB.

 

Inbetalning via Plusgiro eller Bankgiro

Med Plusgiro eller Bankgiro finns pengarna tillgängliga på din depå/konto inom 2-3 bankdagar. Det är viktigt att du anger depånumret eller depåägarens personnummer som referens.

Aktieinvest Pension

Plusgiro: 50 59 50-6 Bankgiro: 5150-0908

Aktieinvest övriga depåer

Plusgiro: 40 01 70-7 Bankgiro: 562-2899