Framtidsfeministen

Framtidsfeministen, Sandra Bourbon, tror på och brinner för en ekonomisk jämställd framtid.

Hon har under två år investerat i jämställda bolag på Stockholmsbörsen med tesen att jämställda bolag är mer lönsamma och därmed också är en bättre investering. Utifrån stiftelsen Allbrights lista över börsbolags jämställdhet inom högsta ledningen väljer Framtidsfeministen vilka bolag hon investerar inom. Nu kan du ta rygg på henne och investera i samma bolag vid ett tillfälle eller varje månad genom att välja Framtidsfeministens sparbox.

Placeringsstrategi: Jämställda bolag.

Sparboxens innehav:

  • H&M B
  • NetEnt B
  • Atrium Ljungberg B
  • Wihlborgs Fastigheter
  • XANO Industri B
  • SWECO B
  • ICA Gruppen
  • Biogaia

Kriterier:
Innehaven kan komma att ändras en gång årligen då stiftelsen Allbright släpper en ny rapport med gröna listan. Framtidsfeministens sparbox ses då över och ändringar av innehaven kan ske. Framtidsfeministen ansvarar för urvalet av innehav.

Om innehaven ändras kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Minsta köp i denna box: 500 kr

Avgift: När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser kurssättningen ut när du köper en av sparboxarna >

 

Är du inte kund ännu?

Inga problem, du blir kund med BankID på bara några minuter.

Bli kund här

Aktieinvest samarbetar med Framtidsfeministen avseende sammanställning av denna sparbox. Det innebär att Framtidsfeministen erhåller procentuell ersättning baserad på volymen som sparboxen genererar.

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Vill du också spara som Framtidsfeministen?

Logga in & börja månadsspara

Diana valde sparboxar till sitt långsiktiga sparande.

Diana valde sparboxarna

Så här tänker hon >