Framtidsfeministen

Framtidsfeministen, Sandra Bourbon, tror på och brinner för en ekonomisk jämställd framtid.

Hon har under tre år investerat i jämställda bolag på Stockholmsbörsen med tesen att jämställda bolag är mer lönsamma och därmed också är en bättre investering. Utifrån stiftelsen Allbrights lista över börsbolags jämställdhet inom högsta ledningen väljer Framtidsfeministen vilka bolag hon investerar inom. Nu kan du ta rygg på henne och investera i samma bolag vid ett tillfälle eller varje månad genom att välja Framtidsfeministens sparbox.

Placeringsstrategi: Jämställda bolag.

Öppna ISK & börja spara

Börja spara på din depå

Sparboxens innehav:

Sparboxens utveckling

Här ser du utvecklingen av Framtidsfeministen, 3 mars 2017 - 3 mars 2019. Vi har exkluderat återinvesteringar av aktieutdelningar.

Kriterier:

Till Framtidsfeministens sparbox väljs bolag ut som har en jämställd ledning. Datat som används är dels AllBrightrapporten och dels data från Equalytics.

Bolaget ska ha minst 40/60-fördelning kvinnor/män i högsta ledningen när de väljs in i sparboxen. De kickas ut om de understiger 30/70-fördelning i högsta ledningen. Framtidsfeministen ansvarar för urvalet av innehaven och använder jämställdhetsdata främst från Equalytics och AllBright. Sparboxen ses över varje halvår. 

Om innehaven ändras kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Minsta köp i denna box: 500 kr

Avgift: När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser kurssättningen ut när du köper en av sparboxarna >

Är du inte kund ännu?

Inga problem, du blir kund med BankID på bara några minuter.

Bli kund här

Aktieinvest samarbetar med Framtidsfeministen avseende sammanställning av denna sparbox. Det innebär att Framtidsfeministen erhåller procentuell ersättning baserad på volymen som sparboxen genererar.

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades den 12 april 2018.

Hur utvecklades sparboxen första året?

Vilka aktier byttes ut vid 1-års revideringen?

Läs Mikaels blogginlägg >

Vill du också spara som Framtidsfeministen?

Logga in & börja månadsspara