Kategori

Inbjudan till teckning av Units i BeammWave AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-05-06 – 2024-05-20

Teckningskurs: 3,00 kronor per Unit, motsvarande 3,00 kronor per aktie.

Emissionsbelopp: ca 39,5 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2024B.

  • Teckningskurs: 3,00 kronor per Unit, motsvarande 3,00 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 2 maj 2024
  • Teckningstid: 6 – 20 maj 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt