Depåer och konton

För att kunna handla fonder och aktier behöver du en depå, ett konto att ha dina värdepapper på. Du kan ha ett Investeringssparkonto (ISK), en traditionell aktiedepå eller en fonddepå.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkontot (ISK) passar för dig som handlar fonder och noterade aktier. Ditt innehav schablonbeskattas och du behöver inte deklarera dina vinster eller förluster. Ett ganska enkelt alternativ för dig som inte vill krångla med deklarationen. 

Du kan alltså köpa och sälja på kontot som du vill utan att du behöver lägga en massa tid på att deklarera året därpå. 

Här kan du läsa mer om ISK eller öppna ett nytt ISK.

Traditionell depå

På en traditionell depå kan du utöver fonder och noterade värdepapper även handla onoterade värdepapper. Du betalar skatt när du säljer dina värdepapper med vinst och du kan kvitta dina vinster och förluster i din deklaration. Privatpersoner, minderåriga personer och juridiska personer kan ha en traditionell depå. 

Om du föredrar att betala en vinstskatt direkt vi försäljningen istället för en schablonskatt på hela ditt innehav ska du välja en traditionell depå.

Här kan du läsa mer om traditionell depå eller öppna ett nytt traditionell depå.

Fonddepå

Vill du bara spara i fonder passar vår fonddepå dig.

Den har ingen avgift och minsta belopp att spara i en fond är 100 kr. Du hittar avtal för att öppna en fonddepå här.

Två typer av depåer

Investeringssparkonto

Vårt mest populära konto. Du slipper krångel med deklarationen.

Mer om ISK >
Öppna Investeringssparkonto

Traditionell depå

En traditionell vanlig depå där du tar upp reavinster och förluster i din deklaration.

Mer om traditionell depå >
Öppna traditionell depå