Kategori

Aktieägarna har företrädesrätt att köpa aktier i Brilliant Future AB som är en del av Wise Group AB.

En (1) aktie i Wise Group ger en (1) inköpsrätt. En (1) inköpsrätt (IR) ger möjligheten att köpa en (1) unit i Brilliant Future AB till kursen 13,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) aktie i Brilliant Future och en (1) teckningsoption TO 1.

Aktien i Brilliant Future kommer att noteras på First North den 23 juni 2021.

Om du vill vara med i detta erbjudande så måste du göra följande:

  1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
  2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2021 och fram till dess att köpet är registrerat på din depå.

Då det inte finns någon handel i inköpsrätterna kommer de inköpsrätter som ej utnyttjas för att köpa nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla inköpsrätter var den 25 maj 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.