Kategori

Villkor 1:20

För tjugo (20) aktier i Obducat erhålls en (1) Obducat TO 14 B.

Sista dag för handel i Obducat aktie med rätt till utdelningen var den 26 maj 2021.