Kategori

Villkor: 1:5

För fem (5) stamaktier i Volati erhålls en (1) aktie i Bokusgruppen AB.

Sista dag för handel i Volati aktie med rätt till utdelningen var den 28 maj 2021.

Bokusgruppen aktie är noterad på First North och du kan handla i aktien via din depå.