Kategori

Villkor 1:20
För tjugo(20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 juni 2021.