Kategori

Villkor: 1:95, kurs 50,00 SEK per B-aktie.

För en (1) aktie i Vironova AB får du en (1) teckningsrätt. Nittiofem (95) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d.v.s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 95,00 SEK per B-aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2022-02-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1.Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag.

2.Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2022 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.