Kategori

Veoneer Inc. : Fusion

Veoneer Inc har slagits samman med Qualcomm Inc. genom en fusion.

Ett (1) depåbevis i Veoneer Inc SDB har bytts ut till 346,32 SEK.

 

Eventuellt månadssparande har övergått i likvida medel.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.