Kategori

Genomförd merge i East Capital Östeuropa

Fonden East Capital Östeuropa, ISIN SE0000888208, har slagits samman med fonden East Capital Eastern Europe, ISIN LU2437453066.

För varje fondandel i East Capital Österuropa erhölls en fondandel i East Capital Eastern Europe.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.