Kategori

M & L Industriförvaltning AB erbjuder 0,03 SEK för en (1) aktie i VA Automotive i Hässleholm.

Notera att konkurs inleddes i VA Automotive den 9 maj 2018.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 6 november 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet om frivillig inlösen.