Kategori

Trisall AB erbjuder 12,50 SEK för en (1) teckningsoption TO 40 i HiQ och 2,00 SEK för en (1) teckningsoption TO 41 i HiQ.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 28 oktober 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.