Kategori

För varje inlöst aktie av serie PREF1 erbjuds 17 500 aktier av serie B.

Om du vill acceptera detta erbjudande om frivillig inlösen ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 24 mars 2020, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet om frivillig inlösen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.