Kategori

För ett hundra nio (109) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Ambia Trading Group AB.

Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 9 mars 2020.

Ambia Trading Group AB handlas på Spotlight Stockmarket.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.