Kategori

För åtta (8) aktier i TopRight Nordic erhålls en (1) teckningsoption TO 1.

Sista dag för handel i TopRight Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 5 november 2020.