Kategori

Tessin Nordic Holding AB erbjuder 15,5 aktier i Tessin Nordic Holding för en (1) aktie i Tessin Nordic AB.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 11 juni 2021, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet om frivillig inlösen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.