Kategori

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 17 mars 2020.