Kategori

Villkor: 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 18 mars 2020.