Kategori

Teckna aktier i Hexicon

Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i Hexicon AB inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Teckna aktier i Hexicon

Hexicon AB utvecklar flytande vindkraftsparker, och har även en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner.

Hexicons lösning ökar energikapaciteten för en given vattenyta och samtidigt reduceras antalet plattformar och kablage. Därmed effektiviseras elproduktionen och kostnaderna minskar.

”Vår teknik för flytande vindkraft är utvecklad för djupa vatten, vilket markant ökar potentialen för havsbaserad vindkraft. Flytande vindkraft har stora fördelar gentemot konventionell vindkraft och kommer utgöra en betydande del av framtidens energimix. Det här bekräftas av de stora politiska beslut och accelererande efterfrågan som vi ser globalt och med nuvarande globala policymål förväntas den installerade havsbaserade vindkraften nå 219 GW år 2035 och 1 400 GW år 2050. Vi närmar oss kommersialisering och som listat bolag kan vi ta vår verksamhet till nästa nivå och därigenom bidra till klimatneutralitet med projekt som på sikt förväntas generera stora mängder förnybar energi både i Sverige och internationellt”, säger VD Marcus Thor i en kommentar.

Teckna aktier

Nu noteras bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market för att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

Anmäl dig för att teckna aktier i Hexicon AB här:

Anmälan är stängd

Sista anmälningsdag: 16 juni 2021 kl. 23.59

Eventuell tilldelning är courtagefri hos oss.

Observera att i denna nyintroduktion kan du ej förvärva aktier på ett IPS-konto.

Villkor

Läs mer om erbjudandet >

Informationen om börsintroduktionen ska inte ses som investeringsrådgivning eller en investeringsrekommendation, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt eller något kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier via erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier. Mer legal information finner du på Etik & Regelverk>

Hexicon-logo

Anmäl ditt intresse

Här anmäler du ditt intresse för att teckna aktier i Hexicon AB.

Sista anmälningsdag: 16 juni 2021 kl. 23.59

Anmälan är stängd