Kategori

Villkor 6:1

För en (1) gammal aktie erhålls sex (6) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 4 juni 2021.

Hexicon